Обложка книги «Бир кайрыктар» автора Кадыра Абакирова издание 2020 года.
Издание 2020 года
Формат: электронная книга

Бир кайрыктар

Автор: КАДЫР АБАКИРОВ
Издательство: ЛитРес: Самиздат
Бесплатно

Бул азил ыр китеп көптөн бери жазылып келген. Анын айрымдары газетага жарык көргөн. Ырлардын көпчүлүгү мындан көп жыл мурун жазылган. Андан бери мезгил өтүп, союз кулады. Китепти автор бир сыйра карап чыгып, китеп кылып жарыялоого далалаты бар. Балким китеп окуучууларды ар кыл ойго салып калаар. Көзү өтүп кеткен жазуучуларды такыр унутуп салууга болбойт. Алар тирүү кезде окуучулар үчүн чыгармаларын жараткан. Ошол үчүн аларды дайыма эскерип, жараткан чыгармаларын окуй жүрүү тирүүлөр үчүн негизги парз. Алардын кээ бир чыгармалары окуучулардын терең катмарына эчак эле тарап кеткен. Айрымдары СССРдин баардык китепканаларына жетип, азыркы кезге чейин таберик катары сакталып турат. Азыркы жаштар китеп окубай, телефонду чукуп калышты. Албетте ал өз эрки, китеп окуу адамдын жан дүйнөсүн кеңейтип, рухий байлыгын арттырып, эне тилинин сүйлөө сөздөрүн кеңейтет. Китеп окубаган жаштардын сүйлөгөн сөздөрү кандай жарды келегей жана өтө кедей.